เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : เทศกาลสงกรานต์ วัดเบญจมบพิตร

เช้านี้ที่หมอชิต - ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD เราย้อนไปดูประเพณีสงกรานต์ของชาวเหนือในกรุงเทพมหานคร เมื่อ 30 ปีที่แล้ว

ภาพนี้เมื่อปี 2518 ชาวเหนือในกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ชาวเหนือ ที่บริเวณวัดเบญจมบพิคร ตามประเพณีทุกปี

โดยพิธีเริ่มเช้าตรู่ ชาวเหนือจากจังหวัดต่าง ๆ ที่มาทำงาน หรือศึกษาในกรุงเทพมหานคร ต่างทะยอยมาร่วมงาน เริ่มจากการตักบาตรพระภิกษุ สามเณร อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ

จากนั้น ได้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระ และร่วมกันก่อพระเจดีย์ทราย และทุกปี หลังจากที่ทำพิธีสรงน้ำพระแล้ว จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

หลังจากที่ฟังพระธรรมเทศนาแล้ว ทุกคนจะร่วมกันทำกิจกรรม รดน้ำดำหัว เพื่อขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพ จากนั้นก็จะเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเป็นการขอพร และอวยพรซึ่งกันและกัน นับเป็นหนึ่งในประเพณีของชาวเหนือ ที่ร่วมกันสร้างเอกลักษณ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและสวยงามอย่างยิ่ง