สนามข่าว 7 สี

ฝนฟ้าอากาศวันหยุดก็มา 13 เม.ย.64

วันหยุดสงกรานต์แบบนี้ มีความสนุกสนานกับเบื้องหลังของคุณเปรมสุดา และคุณกมลาสน์ มาฝากกัน โดยเฉพาะวันที่คุณเปรมสุดา ถูกสั่งให้เล่นเซิร์ฟสเกตไปด้วย รายงานสภาพอากาศไปด้วย จะเป็นอย่างไร ติดตามใน "ฝนฟ้าอากาศวันหยุดก็มา"