เคลียร์ข่าวชัด 7HD

รัฐฯ เคลียร์ชัด! ยืนยันค่าตรวจรักษาโควิด-19 ฟรี

เคลียร์ข่าวชัด 7HD - ช่วงนี้มีประเด็นที่พูดถึงเรื่องค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนกันเยอะ ว่าไม่ฟรีจริงตามที่กระทรวงสาธารณสุขบอกไว้ บางคนนำใบรายการค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชน 14 วัน 200,000 กว่าบาทมาโพสต์ ทำให้เกิดความสงสัยว่าจริง ๆ แล้วถ้าป่วยโควิดรักษาฟรีหรือไม่

นี่เป็นใบรายการค่ารักษาโควิดในโรงพยาบาลเอกชน 14 วัน ค่าใช้จ่าย 247,000 กว่าบาท มีรายละเอียดค่ายาที่แพงถึง 60,000 กว่าบาท ค่าห้องพัก ค่าชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ทำให้ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็น และสงสัยว่าจริง ๆ แล้วถ้าติดโควิดรักษาฟรีหรือไม่

เพื่อให้ชัดเจนเรื่องค่าตรวจโควิด ค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทาง สปสช. ยืนยันว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจะเข้าถึงการรักษาทุกคน ส่วนประชาชนที่ป่วยจะได้รับการรักษาฟรีทุกคนเช่นกัน ยกเว้นการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนและผู้ป่วยเรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาโรค เช่น ต้องการห้องพักเดี่ยวพิเศษ หรืออาหารพิเศษ และอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ผู้ป่วยจะต้องรับภาระเอง แต่หากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาโรคโดยตรง ไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาการป่วยของแต่ละคน ซึ่งไม่เท่ากัน จะได้รับการรักษาฟรีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยโรงพยาบาลเอกชนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบผู้ป่วยรายนั้น ๆ  

ถ้าเป็นข้าราชการและบุคคลในครอบครัวก็จะได้สิทธิรักษาฟรีจากกรมบัญชีกลาง ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปใช้บัตรทอง ทาง สปสช.จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ้าเป็นผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคม ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ ผู้ประกันตนที่ป่วยฉุกเฉิน ไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มีสิทธิอยู่ที่นั่น ให้เข้ารับการรักษาได้ทันที โดยโรงพยาบาลเอกชนนั้น ๆ จะมาเรียกเก็บเงินกับ สำนักงานประกันสังคม ในภายหลัง