อาทิตย์ติดข่าว

สถิติอุบัติเหตุวันแรก มีผู้เสียชีวิต 25 คน

อาทิตย์ติดข่าว - วันแรกของการสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิต 25 คน สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ คือ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 10 เมษายน ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19" ว่า เกิดอุบัติเหตุ 348 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 25 คน ผู้บาดเจ็บ 356 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 31.61 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 22.99

โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.91 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 63.22 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 39.94 และถนนใน อบต. หมู่บ้าน ร้อยละ 33.91 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลาเย็นถึงค่ำ

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,913 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 60,201 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 342,028 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 58,372 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 14,852 ราย ไม่มีใบขับขี่ 16,125 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ พัทลุง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ จังหวัดละ 2 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ พัทลุง จำนวน 22 คน