อาทิตย์ติดข่าว

แผนลดการระบาดโรคโควิด-19

อาทิตย์ติดข่าว - โควิด-19 สายพันธ์ุอังกฤษ ที่พบในบ้านเรา ทำให้มีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น แต่ไม่ลดประสิทธภาพของวัคซีน โดยสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังจากนี้ คือ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ และสายพันธุ์บลาซิล ซึ่ง 2 สายพันธุ์นี้ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลง

นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สายพันธุ์อังกฤษที่พบ ต่างจากสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ระบาดมาก่อนในบ้านเรา คือ แพร่ระบาดได้ง่าย รวดเร็ว ปริมาณไวรัสมีจำนวนมาก แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนทั้ง ซิโนแวค และแอสตราเซ็นเนกา ที่ฉีดให้กับคนไทย

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ คือ ต้องจำกัดวงการระบาดของสายพันธุ์ท้องถิ่น และสายพันธุ์อังกฤษ ให้เร็วที่สุด แต่ที่สำคัญ ต้องเฝ้าระวังสายพันธุ์แอฟริกาใต้ และสายพันธุ์บลาซิล ซึ่งความรุนแรงของเชื้อ จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเปลี่ยนแปลง ทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลง

นายแพทย์ยง ย้ำ การฉีดวัคซีนช่วยลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อลงได้ โดยเทียบจากการฉีดวัคซีนที่อังกฤษ ผลที่ได้คือ ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลง ต่างจากที่ฝรั่งเศสและเยอรมนี ไม่ได้ฉัดต่อเนื่อง จึงกำลังจะเกิดการระบาดครั้งใหม่ ดังนั้น การฉัดวัคซีน จึงเป็นทางเลือกที่ที่ดีที่สุด ที่จะควบคุมโรคโควิด-19 ได้ในขณะนี้