ข่าวภาคค่ำ

32 จังหวัดออกมาตรการกักตัว ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง

32 จังหวัด ออกมาตรการกักตัว ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เข้าไปยังจังหวัด ตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน มีตั้งแต่ 10-14 วัน

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผู้ติดเชื้อกระจายไปใน 62 จังหวัด อย่างก้าวกระโดด ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อใน 32 จังหวัด ออกมาตรการกักตัว ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้าจังหวัด

ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทย อัพเดตช่วงเที่ยงวันนี้ (10 เม.ย.) ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด ที่ใช้มาตรการกักตัว ภาคอีสาน 13 จังหวัด ภาคกลาง 3 จังหวัด และภาคใต้ 7 จังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน บางจังหวัดกักตัวตามจำนวนวันที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ บางจังหวัดกักตัว 10-14 วัน หรือบางจังหวัดเลือกกักเฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โดยไม่ได้เหมารวมทั้งจังหวัด หรือกักเฉพาะผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง ตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง www.moicovid.com

ส่วนจังหวัดภูเก็ตยืนยัน ไม่มีมาตรการกักตัวผู้ที่เข้าจังหวัด ยกเว้นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม และนนทบุรี ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

โดยผู้ที่เข้าพักในโรงแรม รีสอร์ต หรืออะพาร์ตเมนท์ ทางผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบ และรายงานตัวกับศูนย์ EOC ของจังหวัดในแต่ละพื้นที่ โดยต้องผ่านการคัดกรอง และสังเกตอาการ

ส่วนคนที่กลับภูมิลำเนา หรือพักอาศัยตามบ้าน จะต้องรายงานตัวต่อ EOC ในพื้นที่ หรือเทศบาลตำบล เพื่อตรวจสอบ และลงทะเบียนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต