สนามข่าว 7 สี

เสนาหอย โชว์ลีลาเล่นฟุตบอล CU Super League 50+

เผยภาพลีลา เสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดม​นาค แข่งขันฟุตบอล CU Super League 50+ เป็นการพบกันระหว่างนิสิตเก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย