เช้าข่าว 7 สี

เชิญเที่ยวกินทุเรียนระยองที่แรก ฝ่าวิกฤตโควิด-19

แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะทำให้ผลไม้ของไทยประสบปัญหาการส่งออก โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจอย่างเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว จึงทำให้จังหวัดระยองต้องเปิดให้นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมกับได้ลิ้ม ชิมรส ผลไม้สดๆจากสวนโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า แม้หลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มทรงตัว รวมถึงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ จังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งควบคุมดูแลจนสถานการณ์ดีขึ้น พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบรับประทานผลไม้ ให้มาท่องเที่ยวจังหวัดระยอง โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นราชาแห่งผลไม้ ทุเรียนระยองนั้นมีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อให้ประชาชนมั่นใจ ในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและสินค้าเกษตร จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิต QR Code มาใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคมากขึ้น

สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดระยองปัจจุบันมีทั้งหมด 76 สวน ประชาชนที่ชอบการท่องเที่ยวลักษณะนี้ สามารถไปทานผลไม้สดๆได้ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายนนี้