7HD ร้อนออนไลน์

ภายใน 24 ชั่วโมงบราซิลมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 กว่า 4,000 คน

วันนี้ ( 7 เม.ย.64) สื่อต่างประเทศรายงานว่า ภายใน 24 ชั่วโมง บราซิลมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากถึง 4,195 คน ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดอย่างหนักของโควิด-19

ทั้งนี้ สื่อยังได้เผยภาพของโรงพยาบาลหลายแห่งในบางเมืองของบราซิลนั้นเต็มไปด้วยผู้ป่วยที่รอการรักษา ซึ่งเป็นการแสดงถึงระบบสาธารณสุขที่ล้มเหลวในหลายพื้นที่ของบราซิล

ด้านประธานาธิบดี ฌาอีร์ โบลโซนารู ของบราซิล กล่าวว่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้นร้ายแรงกว่าผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งเขาจะพยายามผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่ทางการท้องถิ่นได้กำหนดไว้ โดยนายโบลโซนารู ยังเป็นผู้ที่ออกมาร่วมประท้วงและต่อต้านมาตรการล็อคดาวน์อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการระบาดขอโควิด-19 ที่รุนแรงในบราซิล

ขณะนี้ บราซิลมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ยืนยันสะสมอยู่ที่ 337,000 คน และมีผู้ป่วยยืนยันสะสมกว่า 13 ล้าน คน ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ