ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : ขนขยะอิเล็กทรอนิกส์มาสร้างมูลค่า

ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์มากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน การกำจัดก็ไม่ถูกวิธี แต่มีคนมองปัญหานี้ออกและนำขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่มดีทั้งตัวเราและสิ่งแวดล้อม...