เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าว ฟุตบอลประเพณี วปอ.ลีก

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 แถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี วปอ.ลีก ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 13 สิงหาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง