อาทิตย์ติดข่าว

บัวบูชา พาเที่ยว : สาร ผ่าน ศิลป์

บัวบูชา พาเที่ยว วันนี้ พาทุกคนไปเสพงานศิลปิน ของ อาจารย์ ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ ที่จากไปด้วยโรคโควิด-19 เมื่อปีที่แล้ว ก่อนจากไป เขาได้ทิ้ง "สาร" ที่ส่งต่อถึงศิลปินรุ่นใหม่ผ่านผลงานศิลปะของเขา