ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : ท่องเที่ยวแบบลดการสัมผัสเชื้อโควิด-19

เราได้เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยได้บ้างแล้ว นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จะท่องเที่ยวแบบ New normal ท่องเที่ยวแบบลดการสัมผัสเชื้อ ติดตามใน ทำได้ ใช้เป็น…