เคลียร์ข่าวชัด 7HD

ลมฝนบรรเทาค่าฝุ่นหลายพื้นที่

เคลียร์ข่าวชัด 7HD - อากาศที่ร้อนในช่วงนี้ ร้อนสุด 38 องศาเซลเซียส ซึ่งนอกจากอากาศที่ร้อนแล้ว หลายพื้นที่ยังต้องระวังฝนฟ้าคะนอง จากปัจจัยอากาศร้อน และความชื้นมาปะทะกัน

อิทธิพลของลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมไทยตอนบน ประกอบกับในบ้านเรามีอากาศร้อน จึงทำให้บางพื้นที่เกิดฝนฟ้าคะนอง โดยภาพรวมแต่ละภูมิภาคจะมีฝนอยู่ที่ 10-20% ของพื้นที่ มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่ปกคลุมภาคอีสานตอนบน ทำให้ปริมาณฝนที่ตกลงมาจะช่วยบรรเทาค่าฝุ่น PM2.5 ให้หลาย ๆ พื้นที่ในภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีมาก

ยกเว้นทางภาคเหนือ มีบางพื้นที่ค่าฝุ่น PM.2.5 ขึ้นสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ