เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าวจัดการแข่งขันมวยไทยเพื่อหารายได้

นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เทพสูงเนิน ผู้ชำนาญพิเศษ สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันมวยไทยเพื่อหารายได้สนับสนุน กิจกรรมของสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา แข่งขันในวันที่ 6 มีนาคม ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง