ห้องข่าวภาคเที่ยง

รับสมัครร่วมโครงการค้าสลากฯ 80 บาท นำร่องในเขต กทม.-นนทบุรี

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากฯประเภทบุคคลทั่วไป ที่เป็นผู้ค้ารายเดิม โดยจะนำร่องในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี เข้าร่วมเป็นเครือข่าย "จีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส" จำหน่ายสลากฯ ราคาใบละ 80 บาท เพื่อใช้เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาสลากฯ เกินราคา และช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อสลากฯ ใบละ 80 บาทได้ โดยเปิดรับสมัครผ่านทางแอปพลิเคชัน "My GLO" ถึงวันที่ 5 มีนาคมนี้ และประกาศผลคัดเลือกภายในเดือนพฤษภาคม
  
เบื้องต้นในกรุงเทพฯ จะเปิดรับสมัคร 50 จุด เขตละ 1 จุด และนนทบุรี 6 จุด อำเภอละ 1 จุด เมื่อสมัครเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกแล้ว ผู้ค้าจะมีโอกาสได้รับสลากฯ ไปจำหน่ายเพิ่มจากงวดละ 5 เล่ม เป็น 25 เล่ม แต่มีข้อแม้ต้องห้ามนำไปจำหน่ายต่อ หรือจำหน่ายเกินราคา 80 บาท พร้อมกับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และหากดำเนินการได้ผลดี สำนักงานสลากฯ จะพิจารณาขยายเครือข่ายสลากฯ 80 บาทไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ประเภทบุคคลทั่วไปที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว มีจุดจำหน่ายที่ชัดเจน ห้ามเดินเร่ขาย ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "My GLO" เพื่อแจ้งข้อมูลจุดจำหน่าย วัน เวลา และข้อมูลการซื้อขาย พร้อมกับต้องนำเสนอวิธีการจำหน่ายสลากฯ 80 บาท และแนวทางป้องกันไม่ให้มีการซื้อไปจำหน่ายต่อ รวมถึงต้องมีกล้องวงจรปิดบริเวณจุดจำหน่ายเพื่อบันทึกการซื้อ-ขายไว้เป็นหลักฐาน กรณีมีการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง