เจาะประเด็นข่าวค่ำ

จังหวัดสมุทรสาคร ลุยฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก ให้บุคลากรทางการแพทย์ - ปชช. 159 คน

โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเดิมฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สถาบันบำราศนราดูรเสร็จครบทุกขั้นตอน ได้เดินทางต่อไปที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวันแรก หลังจากได้รับมอบวัคซีน ซิโนแวค จากกระทรวงสาธารณสุขล็อตแรก 20,040 โดส จากโควตาที่ได้รับการจัดสรรในรอบแรก จำนวน 70,000 โดส

โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรกของจังหวัด คือ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามด้วยปลัดจังหวัดฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการคุมโควิด-19 และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนพื้นที่ และยืนยันถึงความปลอดภัยของวัคซีน

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่มีการระบาด ของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่มากที่สุดในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้น 16,358 คน เป็นคนไทย 2,097 คน แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน 13,402 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โดยวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร รอบแรกจำนวน 70,000 โดส จะฉีดในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 35,000 คน คนละ 2 เข็ม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ บุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 8,000 โดส เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย 6,000 โดส ผู้มีโรคประจำตัว 46,000 โดส และประชาชนทั่วไป แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน 10,000 โดส คาดว่าระยะเวลาในการฉีดประมาณ 1 เดือน ส่วนแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19  ในวันพรุ่งนี้ (1 มี.ค.) เป็นต้นไป ได้เตรียมฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 500 คนต่อวัน ที่โรงพยาบาลหลัก 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ก่อนที่จะขยายไปในโรงพยาบาล อีก 10 แห่ง ทั้งโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลรัฐ