สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้ เริ่มคลายล็อกการบินเข้าไทย

หลังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท.ออกประกาศ แนวปฏิบัติ โดยสามารถให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยาน ในทางการบินภายในประเทศที่สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

รวมทั้งผ่อนคลายให้อากาศยานที่ทำการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารถ่ายลำ หรือเปลี่ยนลำ สามารถทำการบินเข้าออกประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จากเดิมมีประกาศห้ามไว้ โดยประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือสายการบิน และเป็นไปตามที่สายการบินต้องการให้ช่วยเหลือ อีกทั้งยังสอดคล้องกับมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ศบค.ด้วย