เจาะประเด็นข่าวค่ำ

สมุทรสาครเตรียมเสนอเปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด ผ่อนคลายกิจการ-กิจกรรม

วันนี้ (26 ก.พ.) คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำแผนมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ให้พิจารณาอนุมัติ

สำหรับมาตรการผ่อนคลาย ที่จังหวัดสมุทรสาครนำเสนอ มี 6 ข้อคือ

1.เปิดสนามกีฬาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง ซึ่งเป็นสนามกีฬากลางแจ้ง จากเดิมสั่งปิดทุกแห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถออกกำลัง เล่นกีฬา ฝึกซ้อมได้ แต่ห้ามจัดการแข่งขัน

2.สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและของเอกชน จากเดิมที่ปิดการเรียนการสอนทุกแห่ง เปลี่ยนเป็นให้เปิดเรียนได้ตามปกติ ยกเว้นโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภทในเขตพื้นที่ตำบลท่าทราย และตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

3.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ในอาคาร รถเข็น และแผงลอย จากเดิมต้องปิดในเวลา 21.00 น. เปลี่ยนเป็นเปิดดำเนินการได้ตามปกติ แต่หลังจากเวลา 23.00 น.ต้องเป็นบริการแบบนำกลับไปกินที่บ้าน และห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

4.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตีมอลล์ จากเดิมเปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น. เปลี่ยนเป็นเปิดดำเนินการได้ตามปกติ ตามกำหนดเวลาของสถานที่นั้นๆ

5.สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

6.บ่อตกปลา จากเดิมปิดให้บริการ เปลี่ยนเป็นเปิดให้บริการ โดยจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ จัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ห้ามจัดการแข่งขัน และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์