เช้าข่าว 7 สี

ระดมนักวิชาการจัดทำคู่มือ วิทยาศาสตร์การกีฬากับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ระดมนักวิชาการกีฬาชั้นแนวหน้าจัดทำหนังสือสหวิทยาการ "วิทยาศาสตร์การกีฬากับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน" เพื่อเป็นคู่มือให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรกีฬาที่เกี่ยวข้องได้ค้นคว้าศึกษาและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งกีฬาระหว่างประเทศ จนสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของชัยชนะสู่ความสำเร็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง