เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ ความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน...