สนามข่าว 7 สี

ฝนฟ้าอากาศ วันหยุดก็มา 26 ก.พ.64

ฝนฟ้าอากาศ วันหยุดก็มา พบกันเช่นเคยกับ 2 สาวฝนฟ้าอากาศ เปรมสุดา, กมลาสน์ ความสามารถเทปพิเศษนี้ นอกจากจะมีเบื้องหลังมาฝากแล้ว ยังมีบทกลอนที่ไพเราะ หาฟังที่ไหนไม่ได้ ไปติดตามกันเลย