เช้านี้ที่หมอชิต

วัคซีนซิโนแวค ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว พร้อมฉีดให้ประชาชน

เช้านี้ที่หมอชิต - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนซิโนแวค ขณะนี้ผ่านการทดสอบและรับรองรุ่นการผลิตแล้ว ยืนยันวัคซีนมีความปลอดภัย พร้อมนำไปฉีดให้กับประชาชน

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า หลังจากที่วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน ถูกขนส่งมาถึงไทย ซึ่งตัวอย่างบางส่วนได้ถูกส่งมาตรวจคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทันที ล่าสุดเมื่อวานนี้ (25 ก.พ.) ผลวิเคราะห์วัคซีนผ่านเกณฑ์ยอมรับทุกรายการทดสอบ 

โดยผลการทบทวนเอกสารข้อมูลกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของวัคซีนรุ่นการผลิต ที่ประเทศไทยได้รับมา มีความสอดคล้องตามกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ให้การรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน CoronaVac ของซิโนแวค รุ่นที่ส่งให้ประเทศไทย พร้อมยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัย ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำวัคซีนไปใช้ได้ทันตามความต้องการของประชาชน