เกาะกระแสออนไลน์

อัปเดตวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2564 ใช้ได้กี่บาท เข้าวันไหน เช็กเลย!

สรุปอีกที! เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2564 เตรียมรับ 9 รายการ ได้สิทธิอะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน? เช็กเลย

โดยเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์แจ้งข่าวสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2564 จะได้รับเงินทั้งหมด 9 รายการ แบ่งเป็นวงเงินที่ได้รับประจำเดือน 5 รายการ และเงินเยียวยาเราชนะอีก 4 รายการ ดังนี้

เงินเยียวยาเราชนะ

-กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  จะรับเงินเราชนะเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน)
-กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะรับเงินเราชนะเพิ่มอีก 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน)

ปฏิทินการโอนเงิน

วันที่ 5  มี.ค.64   รับ 675-700 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)
วันที่ 12 มี.ค.64  รับ 675-700 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)
วันที่ 19 มี.ค.64  รับ 675-700 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)
วันที่ 26 มี.ค.64  รับ 675-700 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)

โดยเงินเราชนะไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดในเดือนต่อเดือน สามารถสะสมวงเงิน และใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 64
ส่วนวงเงินที่ได้รับประจำเดือน ยังได้รับต่อเนื่อง โดยในเดือนมีนาคม 2564 ได้สิทธิ 5 รายการ  ดังนี้

1.ซื้อสินค้า                                          700-800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)
2.ค่าเดินรถสาธารณะ                            500 บาท
3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม                     45 บาท  (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)
4.เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า                       230 บาท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) ผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่าน
5.เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา                  100 บาท  (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) ผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานประปาในพื้นทที่บ้านของท่าน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/25/60371ff56693f7.56910472.jpg


ทั้งนี้กระทรวงการคลังย้ำว่า เงินเยียวยาเราชนะ จะไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้ สามารถใช้ซื้อสินค้าจำเป็น ของกิน ของใช้ ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น พร้อมแจ้งเตือนว่า การซื้อ-ขาย โอนสิทธิแลกเป็นเงินสดนั้นผิดกฎหมาย อาจมีความผิดฐาน "ฉ้อโกง" ทั้งผู้ซื้อ-ขายสิทธิ และหากเป็นการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ก็อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้ฝากให้ประชาชนช่วยกันสอดส่อง หากพบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ขายสินค้าแพงเกินควร, กักตุนสินค้า หรือปฏิเสธการจำหน่าย เข้าข่ายทำผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยประชาชน สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ขณะที่การเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ภายในปี 2564 กระทรวงการคลัง ได้เผยความคืบหน้าล่าสุด อยู่ในระหว่างการหารือ ซึ่งคาดว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ จากเดิมที่พิจารณาเป็นรายบุคคล เปลี่ยนเป็นดูรายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ทั้งรายเก่าและรายใหม่ หลังการเปิดลงทะเบียนเราชนะ ให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน และอินเทอร์เน็ต รวมถึงผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง สะท้อนให้เห็นว่ายังมีผู้ที่มีรายได้น้อยแต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการฯ ตกหล่นอยู่จำนวนมาก

โดยขณะนี้ยังไม่สรุปเรื่องรายได้ขั้นต่ำของแต่ละครอบครัว แต่จะเริ่มพิจารณาหลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเราชนะ ในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเป็นไปได้ว่าถ้าได้ข้อสรุปเร็ว ก็สามารถเริ่มดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ทันที


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คนจนตกหล่นเพียบ! เตรียมปรับเงื่อนไข "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปี 64 ลงทะเบียนใหม่ทุกราย