เกาะกระแสออนไลน์

กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% ใครมีสิทธิได้ รายละเอียดคุณสมบัติ เช็กเลย!

กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ ดอกเบี้ย 0% วงเงินรวม 30 ล้านบาท พัฒนาทักษะแรงงาน เช็กเลยใครเป็นผู้มีสิทธิได้ รายละเอียดคุณสมบัติ

โดยเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล ได้โพสต์แจ้งข่าวแก่ประชาชน หลังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ ดอกเบี้ย 0% วงเงินรวม 30 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการใช้เป็นทุนในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของลูกจ้าง วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

ซึ่งผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2564  ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิกู้ยืมต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียดดังนี้

1.ผู้ดำเนินการฝึก
2.ผูดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3.ผู้ประกอบกิจการ

คุณสมบัติ
-เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการกู้ยืมเงิน
1.ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างของตนสามารถนำไป ยกเว้นภาษีเงินได้ ร้อยละร้อย
2.จำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรบหรือผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนำไปยื่นประเมิน เงินสบทบ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.ลูกจ้างได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพิ่ม ผลิตภาพแรงงาน ลด ต้นทุนการผลิต

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก  รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล