เช้าข่าว 7 สี

พิธีลงนามสนับสนุนกีฬาเจ็ตสกีในโครงการ กีฬาอาชีพ ติดธงชาติไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนาม (MOU) สนับสนุนกีฬาเจ็ตสกี ภายใต้โครงการ "กีฬาอาชีพ ติดธงชาติไทย" ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลการพัฒนากีฬารูปแบบใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ ที่พัฒนาจากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีอาชีพในไทย ก้าวขึ้นเป็นการแข่งขันระดับโลก พร้อมพัฒนาประโยชน์ 4 ด้านคือ กีฬาไทยแข็งแกร่งในเวทีโลก, มีสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในระดับนานาชาติ นำเข้าและสร้างเม็ดเงินรายได้ทางเศรษฐกิจจากกีฬา ที่มีเป้าหมายรวมกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี และสนับสนุนการท่องเที่ยว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง