ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 24 ก.พ.64

หลายพื้นที่มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่คาดว่าพรุ่งนี้ จะมีลมหนาวพัดมาทำให้อุณหภูมิลดลง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เพราะมีความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมตอนบนของไทย ทำให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน แต่ภาคเหนือ และอีสาน ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้า และคาดว่าพรุ่งนี้ ถึง 26 กุมภาพันธ์ จะมีลมตะวันตกในระดับบน พัดพาอากาศหนาวเย็น จากเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ มีอากาศเย็นตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน สูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นในตอนเช้า ต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน สูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส อ่าวไทย คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ทะเลอันดามัน คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส

ดูจากสภาพอากาศในแต่ละภาค ไม่มีฝนตกลงมาเลย ก็ทำให้หลายพื้นที่ ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เช่น ที่ชัยภูมิ ชาวบ้านนำดินเค็ม มาละลายกับน้ำ และต้มให้เป็นเกลือสินเธาว์ ออกขายสร้างรายได้

ชาวบ้านโนนกอก ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พลิกวิกฤตช่วงแล้ง นำพื้นที่ว่างเปล่า ที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้ จากสภาพความแห้งแล้ง นำมาทำพื้นที่ต้มเกลือสินเธาว์แบบดั้งเดิมของทางอีสาน โดยขุดเอาหน้าดินบริเวณทุ่งนาใกล้บ้าน ที่มีความเค็ม มาผสมกับน้ำ และกรองเอาน้ำเค็ม นำไปต้มจนแห้งตกผลึก กลายเป็นเกลือสินเธาว์ เพื่อนำไปขายสร้างรายได้ในช่วงแล้ง ที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ โดยขายในราคากระสอบละ 350 บาท