เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 25 - 26 ก.พ. นี้ ลมตะวันตกในระดับบนพัดพาอากาศเย็นจากประเทศเมียนมา เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในตอนเช้า...