เช้านี้ที่หมอชิต

ศบค. เผยแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ในพื้นที่ 13 จังหวัด

เช้านี้ที่หมอชิต - ศบค. เผยแผนการบริการจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรก 200,000 โดส กระจายไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งหมด 13 จังหวัด

เมื่อวานนี้ (23 ก.พ.) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเสนอแผนในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย เพื่อลดการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิต รวมถึงลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 ฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็งทุกชนิด, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

การฉีดวัคซีนระยะที่ 2 คือ กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1, บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ นอกเหนือจากด่านหน้า, ผู้ประกอบการอาชีพภาคการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก์ ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักการทูต นักธุรกิจ, ประชาชนทั่วไป, เจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

สำหรับแผนการกระจายวัคซีน 200,000 โดสแรกนี้ จะกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมาย ใน 13 จังหวัด ซึ่งแบ่งเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ จังหวัดสมุทรสาคร 70,000 โดส พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 66,000 โดส, ปทุมธานี 8,000 โดส, นนทบุรี และสมุทรปราการ จังหวัดละ 6,000 โดส, อำแม่แม่สอด จังหวัดตาก 5,000 โดส, นครปฐม 3,500 โดส, สมุทรสงคราม 2,000 โดส, ราชบุรี 2,500 โดส และพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ชลบุรี 4,700 โดส, ภูเก็ต 4,000 โดส, อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2,500 โดส และเชียงใหม่ 3,500 โดส โดยในสัปดาห์แรกจะจัดบริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล 50 แห่ง และจะขยายเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถตรวจสอบและยืนยันความความสมัครใจรับวัคซีน ผ่าน Line Official Account หมอพร้อม หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

ซึ่งระบบ "หมอพร้อม" เป็นระบบรองรับการรับวัคซีนโควิด-19 ของแต่ละกลุ่มที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันไป และยังเป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีน รวมถึงเป็นระบบรายงานการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ระบบนัดในการรับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาล รวมทั้งยังมีข้อมูลการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ