เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลงทำให้การสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันมีเพิ่มขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด...