ห้องข่าวภาคเที่ยง

นับถอยหลัง วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก อีก 2 วันถึงไทย

อีก 48 ชั่วโมง วัคซีนซิโนแวค ล็อตแรก จากประเทศจีน จะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย เตรียมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างเชื่อมั่นและลดความกังวลแก่ประชาชน ระบุเมื่อเริ่มใช้วัคซีนในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ พร้อมจัดระบบติดตามและศึกษาวิจัยให้แน่ใจว่าประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับประโยชน์จากวัคซีน

วันนี้ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 และความร่วมมือ การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกเข้ามาในประเทศ เป็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งตอบคำถามของสังคมตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความกังวลให้กับประชาชนในการใช้วัคซีนต่อไปได้ และในการจัดซื้อวัคซีนได้ผลดี และประเทศไทยมาถูกทางแล้ว วัคซีนซิโนแวค ได้ผ่านการพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเริ่มใช้วัคซีนในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

และไทยจะมีระบบในการติดตามและศึกษาวิจัยให้แน่ใจว่าประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับประโยชน์จากวัคซีน ร่วมมือดูแล ติดตามความปลอดภัยของวัคซีน, ประสิทธิภาพ มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นหรือไม่และนานแค่ไหน, ประสิทธิผล ลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายได้หรือไม่, การกลายพันธุ์และมีสายพันธุ์แปลกๆ ที่ไม่ได้ผลหรือไม่ และบริหารจัดการวัคซีน เช่น วัคซีนพาสปอร์ต การกักกัน กักตัว การเดินทางระหว่างประเทศ