เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2564

พายุโซนร้อน “ตู้เจวียน” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ แล้วจะอ่อนกำลังลง โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย