เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2564

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก...