ข่าวภาคค่ำ

ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในมนุษย์เจ้าแรกในไทย

สถานการณ์โควิด-19 ผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง และสำหรับการทดลองฉีดวัคซีนป้องกันในมนุษย์ เป็นเจ้าแรกในเมืองไทย จะเริ่มในเดือนมีนาคมนี้ เป็นวัคซีนของคนไทย

ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 157 คน และมีสถิติใหม่พบผู้ติดเชื้ออายุน้อยที่สุด เป็นทารกอายุ 2 วัน ที่จังหวัดสมุทรสาคร  

รวมผู้ป่วยโควิด-19 สะสมระลอกใหม่ 19,666 คน รักษาหาย 14,974 คน และมีผู้เสียชีวิตรายที่ 20 เป็นหญิงไทยอายุ 65 ปี จากสมุทรสาคร ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียง และไตวายเรื้อรังอยู่แล้ว ในบ้านมีผู้ติดเชื้อ 5 คน

นอกจากนี้ ศบค. สรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ ที่เชื่อมโยงกับตลาดสด จำนวน 1,815 คน ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีลูกจ้างเป็นเมียนมา โดยเฉพาะ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร, กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยได้เสนอให้ทุกคนในตลาดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ลดแออัด และจัดฉากกั้นแผงขายของสด

สำหรับโครงการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ขององค์การเภสัชกรรม จะเริ่มแผนการฉีดทดลองในมนุษย์ ในเดือนมีนาคมนี้ เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่ฟักในไข่ไก่ ผ่านการทดลองในสัตว์ทดลองมาแล้วมีประสิทธิภาพ กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และปลอดภัย

ถ้าผ่านการทดลองในมนุษย์ 3 ระยะ จะขอขึ้นทะเบียนกับ อย. และใช้โรงงานผลิตวัคซีน ที่จังหวัดสระบุรี

สำหรับสถานการณ์โลก พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงกว่า 107.4 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 2.35 ล้านคน โดยสหรัฐอเมริกาติดเชื้อสะสมมากกว่า 27 ล้านคน ตามมาด้วยอินเดีย และบราซิล ขณะที่รัสเซีย ติดเชื้อสะสมกว่า 4 ล้านคน