เช้าข่าว 7 สี

Green Report : เย้ยกฎหมาย-ป้ายสาปแช่ง ทิ้งขยะที่สาธารณะ

นี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียน บริเวณซอยตะวันออก 82 ข้างโรงงานคำชัย จังหวัดปทุมธานี แม้ว่าจะเป็นเพียงถนนสายสั้นๆ แต่ 2 ข้างทาง เต็มไปด้วยขยะซ้ายขวา ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามาอย่างไร โดยเฉพาะขยะประเภทสิ่งปลูกสร้าง กิ่งไม้ ศาลพระภูมิ หรือแม้แต่ขยะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เมื่อขยะมีปริมาณมากจะมีคนมาเผา และทิ้งซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ แม้จะมีการติดป้าย "ห้ามทิ้งขยะ และปรับ" แต่ไม่เป็นผลแต่อย่างใด

ปัญหาขยะในที่สาธารณะพบเห็นได้ทั่วไป และเป็นปัญหาที่ไม่ได้มีแผนจัดการจริงจัง ซึ่งความเห็นของนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญมองว่า หลักๆ แล้วนอกจากคนทิ้ง ท้องถิ่นนั้นๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

นักวิชาการ ระบุว่า ตามจิตวิทยาแล้ว หากพื้นที่ไหนสะอาด ไม่มีขยะ คนมักจะไม่นำขยะไปทิ้ง และพยายามสื่อสารกับคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการนัดวันทิ้งขยะชิ้นใหญ่ หรือการจัดการอย่างถูกวิธีตามระบบ และขอเตือนหากเผาเอง อาจเสี่ยงต่อสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองได้

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ย้ำว่า 2 ปัจจัย ว่าคนที่ทิ้งขยะ จะมีโทษทางกฎหมายได้ หรือสะท้อนได้ว่าท้องถิ่นหน่วยงานที่รับผิดชอบมีระบบการบริหารจัดการที่ดีหรือไม่

หากระบุถึงแผนแม่บทการจัดการขยะ จะเน้นไปที่ขยะสะสมที่อยู่ในบ่อขยะที่มีการกำจัดไม่ถูกต้อง แต่ไม่นับรวมขยะประเภทนี้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการสำรวจไว้เป็นข้อมูลด้วย และระบบเรายังไม่มี ขณะที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อยู่ระหว่างวิจัย จัดทำมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างที่จะนำขยะวัสดุก่อสร้างมาใช้ประโยชน์ต่อไป

สิ่งสำคัญ คือความรับผิดชอบที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน

Facebook : CH7HD Social care