เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ชาวบ้าน อ.พิมาย ร้องตรวจสอบโรงงานน้ำตาลก่อมลพิษ

นางสุภาพ แก้วประเสริฐ อายุ 49 ปี บ้านอยู่ติดกับบริเวณกองเก็บกากอ้อยของโรงงาน เดือดร้อนจากฝุ่นละอองปลิวฟุ้งกระจายในอากาศ โดยทางโรงงานได้ทำตาข่ายขนาดใหญ่และปลูกต้นสนมาบัง แต่ก็ไม่ได้ผล ในช่วงใกล้ฤดูเปิดหีบอ้อย ชาวบ้านร้องเรียนมานานกว่า 10 ปี ยังเป็นแบบนี้ประจำทุกปี

ล่าสุด ทางจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม กอ.รมน. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เชิญผู้แทนจากบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด โรงงานน้ำตาลพิมาย และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกว่า 50 คน มาหารือแก้ไขร่วมกัน โดยได้ข้อสรุปปัญหา 3 ข้อ ฝุ่นละอองที่เกิดจากกากอ้อย, ปัญหารถอ้อยวิ่งเข้าโรงงาน และเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรภายในโรงงาน

เบื้องต้น กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและตรวจวัดกลิ่นในพื้นที่ และให้รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในรายงาน EIA , มีการตรวจคัดกรองสุขภาพของประชาชน, ออกคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขการจัดเก็บและขนส่งกากอ้อย รวมทั้งกรมโรงงานให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศหลังปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ และโรงงานทำแผนแก้ไขปัญหา และแผน CSR ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ชาวบ้านย้ำกับเราชัดเจนว่า ขอแค่ให้โรงงานแก้ไข เพื่อให้โรงงานและชาวบ้านอยู่ร่วมกันได้ ...เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care