เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ผู้ใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกัน ตรวจสอบสิทธิโครงการ เราชนะ วันนี้

ผู้ที่ใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งมีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้ว วันนี้ (5 ก.พ.) สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ “www.เราชนะ.com” จะมีแถบสีน้ำเงินให้กด “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”

เมื่อกดเข้าไปแล้ว ให้กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทย วัน เดือน ปีเกิด แล้วกดตรวจสอบสถานะ

ถ้าคุณสมบัติผ่าน จะมีข้อความในแถบสีเขียวว่า “ท่านได้รับสิทธิ เราชนะ” ได้รับวงเงินเราชนะตลอดระยะเวลาโครงการ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์จะต้องกดยืนยันสิทธิ และเงินงวดแรกจะเข้าแอปฯ เป๋าตัง 2,000 บาท จากนั้นทุกวันพฤหัสบดี เงินเข้าครั้งละ 1,000 บาท จนถึงวันที่ 25 มีนาคม สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม

ส่วนใครที่ไม่ได้รับสิทธิ ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิ เราชนะ” เพราะเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินในปี 2562 เกิน 300,000 บาท หรือเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ขณะเดียวกันวันนี้ (5 ก.พ.) กลุ่มแรกที่ได้รับเงินโครงการ “เราชนะ” คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน รัฐบาลโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นรายสัปดาห์ ครั้งแรกวันนี้ (5 ก.พ.) ได้รับเงิน 675 บาท หรือ 700 บาท แล้วแต่รายได้ของแต่ละคน จากนั้นจะมีเงินโอนเข้าทุกๆ วันศุกร์ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม

ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ตรวจสอบสิทธิได้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถ้าคุณสมบัติผ่านก็ได้เงินครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ จำนวน 2,000 บาท จากนั้นเงินเข้าทุกวันพฤหัสบดี ครั้งละ 1,000 บาท ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม