เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร...