เช้านี้ที่หมอชิต

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินโครงการ เราชนะ วันนี้

เช้านี้ที่หมอชิต - กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินโครงการ "เราชนะ" เป็นกลุ่มแรก ซึ่งจะโอนเงินเข้าในวันนี้ (5 ก.พ.) ขณะที่กลุ่มผู้ใช้สิทธิในโครงการของรัฐอยู่แล้ว ทั้ง "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" สามารถตรวจสอบสิทธิได้วันนี้ (5 ก.พ.)

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 14 ล้านคน วันนี้ (5 ก.พ.) จะมีเงินโอนเข้าคนละ 675 บาท หรือ 700 บาท แล้วแต่รายได้ของแต่ละคน จากนั้นทุก ๆ วันศุกร์จะมีเงินโอนเข้าครั้งละ 675 บาท หรือ 700 บาท โดยสามารถใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" และ "เราชนะ"

กลุ่มที่ 2 ผู้ร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" ซึ่งมีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" อยู่แล้ว กลุ่มนี้สามารถตรวจสอบสิทธิได้ในวันนี้ (5 ก.พ.) จากนั้น 18 กุมภาพันธ์ กดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งจะได้รับเงินครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ จำนวน 2,000 บาท และทุกวันพฤหัสบดีจะได้อีกครั้งละ 1,000 บาท จนถึงวันที่ 25 มีนาคม

กลุ่มสุดท้าย เป็นกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ เปิดให้ลงตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ ถ้าผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว จะได้รับเงินครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ จำนวน 2,000 บาท และทุกวันพฤหัสบดีได้เงินครั้งละ 1,000 บาท จนถึงวันที่ 25 มีนาคม ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้