เช้าข่าว 7 สี

Green Report : แผ้วถางป่าเขาร่อน เกาะสมุย

ชุดปฏิบัติการ กอ.รมน. ภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย ร่วมกับ ชุดพยัคฆ์ไพร เข้าตรวจสอบที่ดินของ นายอากร ฮุนตระกูล บริเวณเขาร่อน หมู่ 2 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน ที่บริจาคให้กับทางภาครัฐ จำนวน 4,965 ไร่ เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นป่าต้นน้ำ และป่าชุมชน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าถนนทางขึ้นบนเขา มีการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีผู้ไม่หวังดีนำทางมะพร้าว และลวดหนาม มาปิดกั้นถนนไว้ พร้อมกับติดป้ายว่า "ที่ดินส่วนบุคคลห้ามบุกรุก" เจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถนำรถยนต์ ขึ้นไปตรวจสอบได้ ต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่แทน

ต่อมาพบพื้นที่ป่าจำนวน 3 แปลง ที่เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 จากทั้งหมด 5 ราย 6 แปลง ยังมีการกระทำผิดบุกรุก แผ้วถางป่า อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด จึงดำเนินการขยายผล ตรวจยึด และติดตาม ผู้บุกรุกมาดำเนินคดีทางกฎหมาย

สำหรับที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินที่ นายอากร ฮุนตระกูล อดีตประธานกรรมการเครือโรงแรมอิมพีเรียล ได้ซื้อคืนจากชาวบ้านที่ครอบครองโดยผิดกฎหมาย และได้ส่งมอบที่ดินคืนให้กับรัฐเพื่อให้เป็นป่าชุมชน ให้เกาะสมุยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร แต่ตอนนี้มีปัญหาและอุปสรรคจากที่เจ้าของที่ดินเดิมเข้าไปถือครอง มีการออกเอกสารสิทธิ์ไปบ้าง ทำให้มีการดำเนินการที่ซับซ้อน และต้องใช้กฎหมายป่าไม้มาดำเนินการ

นายอำเภอเกาะสมุย ย้ำว่า จะตรวจสอบพื้นที่ทุกแปลง ว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่า หรือไม่ ถ้าพบว่าไม่ถูกต้องจะหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะเป็นเรื่องสำคัญของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเกาะสมุย

ที่น่าสังเกต คือ ถนนที่มีการตัดผ่านนั้น ไม่ได้มีการให้ใช้เป็นทางสาธารณะ แต่กลับมีการก่อสร้างคอนกรีตถาวร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกาะสมุย จะขยายผลต่อไป ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : CH7HD Social Care