เช้าข่าว 7 สี

ประชุม 7 ชั่วโมง กว่าจะได้นายกสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ คนใหม่

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ แทนนายกคนเดิมที่หมดวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ต้องใช้เวลานานกว่า 7 ชั่วโมง เนื่องจากมีการประท้วงเรื่องความไม่โปร่งใสของการเลือกตั้ง แต่สุดท้ายก็มีการจัดการเลือกตั้งได้สำเร็จ

ซึ่งผลปรากฏว่าเป็น พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนน 40 ต่อ 18 เสียง ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564-2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง