เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ปฏิบัติการบุกจับมอดไม้ คาเลื่อยยนต์

เจ้าหน้าที่แผนกภัยความมั่นคง สำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า สนธิกำลังร่วม หน่วยเฉพาะกิจ ทหารพราน 45 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน พร้อมเลื่อยโซ่ยนต์ และอุปกรณ์ครบมือ ขณะลักลอบตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถาวร เขาเมาะแต ท้องที่ บ้านกาหนั๊วะ หมู่ 5 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

โดยผู้ต้องหารับว่า มาตัดต้นมะเดื่อ ขนาดโคนต้นโต 280 เซนติเมตร เพื่อบั่นทอนไม้เป็น ไม้หลา เอาไปขายลานไม้

ทั้ง 2 มีความผิดฐานลักลอบ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

เจ้าหน้าที่ยังได้ขยายผลเข้าตรวจสอบ รวม 7 จุด พบการลักลอบตัดไม้มีค่า ทั้งขนาดกลาง ขนาดเล็กจำนวนมาก และยอมรับว่ามีการทำเป็นขบวนการ แบ่งเป็นกลุ่มนายทุนผู้ต้องการใช้ไม้ กลุ่มจัดหา และกลุ่มผู้รับจ้างตัดไม้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลถึงการสวมสิทธิและสวมตอไม้ด้วย

น่าเสียดายต้นไม้แต่ละต้นที่ถูกตัดเป็นไม้ที่มีความสมบูรณ์ และอยู่ในป่าอนุรักษ์แทบทั้งสิ้น ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care