เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ไม้จากป่าใครครอบครองผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ป่าไม้เอาผิด นายไชย์พล วิภา หรือ “ลุงพล” บ้านกกกอก จังหวัดมุกดาหาร ครอบครองไม้มะค่าแต้ ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 หลังมีการร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบไม้ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียน จึงมีความผิดตามมาตรา 69 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท และการกล่าวอ้างว่าลอยน้ำมา ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้ และหากสอบสวนพบว่ามีการเข้าไปตัดในป่าจะยิ่งมีความผิดอีกคดี เจ้าหน้าที่ย้ำว่า ความเข้าใจสำหรับกรณีอื่นๆ ว่าไม้ทุกชนิดหากอยู่ในพื้นที่ป่าถือเป็นไม้หวงห้ามต้องขออนุญาตทำไม้

ส่วนกรณีไม้ตะเคียน หรือไม้ที่มีการบูชากันตามวัด หรือพื้นที่สถานที่ต่างๆ โดยหลักการแล้วหากมีการครอบครองไม้หวงห้ามจะต้องแจ้งการครอบครอง หากไม้มีที่มาที่ไปไม่ถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่คงไม่เข้าไปตรวจสอบหากไม่ได้รับการร้องเรียนหรือชี้เป้ามา เพื่อความเป็นธรรมของผู้ครอบครอง

ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ ได้ปลดล็อกไม้หวงห้ามตามมาตรา 7 ซึ่งเดิมไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ต้องขออนุญาต แต่ปัจจุบันไม่ต้องขออนุญาตถ้าหากอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงการตัดและการแปรรูปด้วย

ชัดเจนแล้วว่า การครอบครองไม้ในปัจจุบัน สังเกตง่ายๆ ว่ามาจากป่าหรือมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง ไม้มาจากป่าไม่ว่าชนิดใดก็ตามหากไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดแน่นอน... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care