เช้าข่าว 7 สี

Green Report : เช็กลิสต์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติปิดชั่วคราว

อุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง ทั้งทางบกและทางทะเล ส่วนใหญ่ยังเปิดให้บริการ ไม่ได้มีนโยบายสั่งปิดแต่อย่างใด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้แต่ละจังหวัดออกมาตรการมาควบคุม อุทยานแห่งชาติฯ ในพื้นที่จำเป็นต้องคุมเข้มตามมาตรการของจังหวัดด้วย ล่าสุดปิดแล้ว 21 แห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติทับลาน ปางสีดา ดอยภูคา ภูกระดึง และขุนสถาน

ส่วนที่เปิดบางแหล่งท่องเที่ยว มี 27 แห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ให้งดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาสันหนอกวัว ,อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ปิดเส้นทางเดินป่าระยะไกลเขาช้างเผือก เนินกูดดอย-ช้างเผือก งดกางเต็นท์พักแรม , อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ปิดบริการลานกางเต็นท์ (ลานสน) ส่วนบ้านพัก สถานที่ท่องเที่ยวเปิดตามปกติ, อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัด จำเป็นต้องกักตัวก่อน 14 วัน ก่อนเข้าพื้นที่ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ หรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ปิดเฉพาะการพักแรมบริเวณอ่าวไม้งาม

การระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นรอบแรก แม้ว่าจะสร้างผลกระทบในวงกว้าง แต่บางมุมยังพอมีภาพให้ยิ้มและชื่นชมบ้าง โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ก่อนหน้านี้ปิดระยะยาวช่วงหนึ่ง ทำให้ป่าหรือทะเลสงบ เราจึงได้พบเห็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่หลากหลาย

มาตรการสำคัญที่ยังคงเข้มข้น นอกจากควบคุมโรค ดูแลนักท่องเที่ยวแล้ว การคุ้มครองพื้นที่ยังคงเข้มงวดต่อเนื่อง รวมถึงทีมนักวิจัยจะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลระบบนิเวศ ในช่วงปิดสถานการณ์โควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ที่มีความเชื่อมโยงจากสัตว์ป่า หรือจากคนนำไปสู่สัตว์ป่าด้วย

ช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็นช้างป่าอาจเกิดภาวะตกมันได้ ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับ หรือนักท่องเที่ยว ต้องเว้นระยะห่าง ไม่เข้าใกล้สัตว์ป่าเพื่อควบคุมโรค ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care