เช้าข่าว 7 สี

Green Report : โรงงานต้องสงสัยทิ้งสารเคมีลงอ่างเก็บน้ำ

หลังจากเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน และหน่วยงานในพื้นที่ ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีลงอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 16 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และขยายผลลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานต้องสงสัย ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไม่กี่ร้อยเมตร

พบว่าบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ พบความเชื่อมโยงจากการเก็บตัวอย่างน้ำและสารเคมีปนเปื้อน และการประกอบกิจการโรงงานมีลักษณะเข้าข่ายเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 ที่มีการการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ และมีการระบายน้ำทิ้งจากการประกอบกิจการโรงงานซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ผ่านรางระบายน้ำฝนออกสู่นอกโรงงาน โดยไม่ได้รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จึงได้สั่งให้ปิดปรับปรุงเป็นเวลา 5 วัน

กรมควบคุมมลพิษ ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้หยุดชั่วคราว และปรับปรุงไปพร้อมๆ กับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีการรั่วไหลไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ำจริงหรือไม่ แต่นอกจากทางโรงงานไม่ปฏิบัติตามแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าจากหน่วยงานที่แจ้งไปด้วย จึงได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ บก.ปทส. เพื่อให้ขยายผลสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม

จุดสำคัญที่พบ คือ สารเคมีอันตราย โมลิบดีนัม (Molybdenum) ที่พบในโรงงานตรงกับบริเวณอ่างเก็บน้ำ แนวทางจากนี้จะติดตามดูว่ารูปแบบการรั่วซึม หลุดรอด กระจายผ่านชั้นดิน ได้หรือไม่อย่างไร

ชาวบ้านเองก็อยากให้จังหวัดและหน่วยงานที่ควบคุมโรงงานเร่งแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็ว ...

Facebook : CH7 social care