เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ป่าชายเลนด่านสุดท้ายดักขยะจากน้ำท่วม

ชาวบ้าน ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำสำรวจพื้นที่ป่าชายเลน "ศูนย์อนุรักษ์ชุมชนชายเล" กว่า 600 ไร่ ที่ปัจจุบันหลังเกิดอุทกภัย ป่าชายเลนแห่งนี้ ดักและซับ ขยะ สิ่งปฏิกูลไว้ ทำให้ปัญหาที่พบขณะนี้ คือ น้ำเสีย สะสมบริเวณป่าชายเลน

ที่ต้องเร่งทำและกำจัดทันที คือ การนำขยะออกจากป่าชายเลน

ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ผ่านมา 1 เดือนแล้ว นอกจากต้นน้ำ กลางน้ำที่ได้รับความเสียหายแล้ว จุดที่หนักไม่แพ้กันหลังสถานการณ์คลี่คลาย ที่ตำบลตะเคียนทอง ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก่อนไหลลงสู่ทะเล สำรวจพบป่าชายเลนต้องเร่งฟื้นฟู ประมาณ 250 ไร่ และอย่างที่ทราบกันว่าตำบลตะเคียนทอง เป็นอีกแหล่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สำคัญ โดยเฉพาะหอยและปูแสม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปูเปี้ยว ซึ่งชุกชุมมาก ขณะนี้ได้รับความเสียหายอย่างมาก

ล่าสุดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี มีแผนฟื้นฟูด้วยการปล่อย ปูเปี้ยว 240,000 ตัว เพื่อสร้างความสมดุลในพื้นที่ควบคู่กับการบิ๊กคลีนนิ่งครั้งใหญ่

อย่างที่ทราบกัน ป่าชายเลนมีประโยชน์นอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำแล้วยังจะช่วยดักตะกอนสิ่งปฏิกูลก่อนลงทะเลด้วย ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care