7HDร้อนออนไลน์

ส่ง 7 นักรบเสื้อกาวน์ อาสาสมัครชุดแรกของมหาสารคาม ลงพื้นที่สู้ภัยโควิดที่ รพ.สนามสมุทรสาคร

วันนี้ (17 ม.ค.64) ที่ห้องบริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม นพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมคณะบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด ร่วมให้กำลังใจ 7 บุคลากรทางการแพทย์ อาสาเดินทางไปปฏิบัติการฉุกเฉิน สนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 1 ก.พ. 2564

ทั้งนี้ 7 บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย 1.นพ.ณฐกิจ ศรชัย นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาสารคาม นายอภิวัฒน์ โยวมุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลมหาสารคาม น.ส.นิจสุดา ขวัญงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาสารคาม นายจิณณพัชร ดวงปากเพ็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเชียงยืน นางแคทรียา แก้วบุดดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ภญ.อัจฉรา มีดวง เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลยางสีสุราช และนายอนุชิต สิ้วอินทร์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์โรงพยาบาลนาดูน ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดต่างได้รับความรู้ด้านข้อมูลโรคโควิด-19 การอบรบขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลสนาม และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคำแนะนำจากนักจิตวิทยา และซักซ้อมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับมอบเพื่อไปใช้งานและสนับสนุนทีมแพทย์ในการปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาคร

นายอนุชิต สิ้วอินทร์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์โรงพยาบาลนาดูน เปิดเผยว่า หลังเกิดการระบาดระลอกใหม่ก็รู้สึกมีความเป็นห่วง และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สถานการณ์การระบาดครั้งนี้คลี่คลาย จึงสมัครเป็นบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครทีมแรกของจังหวัด ลงพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ปรึกษากับภรรยาซึ่งเป็นพยาบาลว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ ภรรยาก็เห็นด้วย และพร้อมจะดูแลลูกน้อยอีก 3 คน ที่ยังเล็ก ทั้งนี้ ครอบครัวเรามองว่าภารกิจนี้ถือเป็นเกียรติและเป็นความท้าทายในวิชาชีพ แม้เมื่อทำหน้าที่เสร็จแล้วจะต้องถูกกักตัวอีก 14 วัน ทำให้ต้องห่างบ้านและครอบครัวไปร่วมนับเดือน แต่เพราะความเข้าใจและกำลังใจที่ตอบกลับมา ตนจึงไม่รอช้าที่จะเก็บกระเป๋าเข้าร่วมเป็นทีมแพทย์อาสา