ข่าวดึก 7HD

คนไทยเครียดโควิด-19 หันหน้าพึ่งสายมูเตลู

นายบุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU (College of Management, Mahidol University) เผยข้อมูลวิจัยในหัวข้อ "การตลาดของคนอยู่เป็น" พบว่า พฤติกรรมของคนไทยในทุกเจนเนอเรชันเปลี่ยนแปลงไป ทั้งกลุ่มคนเจนเอ็กซ์ (Gen X), เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer), กลุ่มคนเจนวาย (Gen Y) และกลุ่มคนเจนซี (Gen Z) มีความกังวลเกี่ยวกับด้านโรคระบาดมากที่สุด และหาวิธีจัดการกับความรู้สึกด้วยการพึ่งพาโชคลาง มุ่งหน้าหาคำปรึกษาด้านพยากรณ์ โหราศาสตร์ ผ่านไพ่ยิปซีมากที่สุด รองลงมาคือ พึ่งพาพระเครื่องวัตถุมงคล และสีมงคล รวมถึงมองหาตัวเลขมงคล ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์มากจำนวนมากที่สุด ในสัดส่วน 73.8%

ส่วนพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในการหาข้อมูลสายมูเตลูของแต่ละช่วงอายุ แตกต่างกัน โดยกลุ่มเจนเอ็กซ์และเบบี้บูมเมอร์ นิยมใช้แฟลตฟอร์ม Facebook และ YouTube, เจนวายนิยมใช้แฟลตฟอร์ม YouTube และ Facebook ส่วนกลุ่มคนเจนซีนิยมใช้แฟลตฟอร์ม YouTube และ Instagram จึงเป็นข้อมูลที่ดีให้ภาคธุรกิจปรับตัวทำการตลาด โดยแนะนำว่าให้เน้นการสร้างเนื้อหาให้โดนใจ, เข้าถึงด้วยความเชื่อ, การตอบสนองลูกค้าอย่างฉับไว, ใช้บุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง