สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สายการบินออกเงื่อนไขพิเศษ ลดผลกระทบผู้โดยสารพลาดเที่ยวบิน

สายการบินนกแอร์ แจ้งว่า ขณะนี้สายการบินได้ออกเงื่อนไขพิเศษ ให้แก่ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งและเดินทางตั้งแต่วันที่ 14 - 31 มกราคมนี้ ซึ่งจะมีช่วงเวลาเดินทาง ตั้งแต่ 15 มกราคม ไปถึง 30 มิถุนายน ปีนี้ เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจ ว่าจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางตามกำหนดเวลา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางสายกันบินนกแอร์ การันตีการเดินทาง ให้กับผู้โดยสาร สามารถบินฟรีได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

1. ก็คือ กรณีที่ผู้โดยสายถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด มากกว่า 1 ชั่วโมง จะได้รับสิทธิ เก็บเครดิตวงเงินสำหรับสำรองที่ สายการบินนกแอร์ในครั้งถัดไป ตามมูลค่าที่ชำระค่าบัตรโดยสาร ในหมายเลขการจอดเดิมของเที่ยวบินที่ล่าช้า และ 2. กรณีถูกยกเลิกเที่ยวบิน จะได้สิทธิบินฟรี ในเที่ยวบินทดแทนตามเส้นทางที่สายการบินกำหนด ตามเงื่อนไขของสายการบิน

ทั้งนี้ ต้องสำรองที่นั่งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเดินทาง และสามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางการบินภายในประเทศ ยกเว้นเส้นทางต่อรถ ต่อเรือ รายละเอียดทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ซึ่