เช้าข่าว 7 สี

แผนแก้น้ำท่วม กทม.และเสริมระบบน้ำชายแดนใต้

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรียกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญหารือ พร้อมทั้งได้ VDO Conference ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ โดยมีการพิจารณากันเรื่องโครงการขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและลดปัญหาด้านการจราจร ที่เกิดจากน้ำท่วมขังบนผิวจราจร

รวมถึงโครงการด้านน้ำในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีแผนจะก่อสร้างโรงประปาและสถานีสูบน้ำดิบในพื้นที่จังหวัดยะลา และระบบท่อส่งน้ำเชื่อมต่อกับประปาชุมชน ซึ่งจะสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ เขตอุตสาหกรรมหนองจิก และโครงการท่าเรือน้ำลึก ตอบสนองยุทธศาสตร์ทางการทหารและการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง